Prostorni plan uređenja Grada Gospića (Službeni vjesnik Grada Gospića, broj 9/05, 1/06-ispravak, 4/09, 5/12, 3/14, 7/14, 2/15, 3/18, 2/22, 4/22-pročišćeni tekst i 3/23)

          https://gospic.hr/prostorni-planovi-i-gradnja/prostorni-plan-uredenja-grada-gospica/

Urbanistički plan uređenja naselja Gospić - UPU1 (Službeni vjesnik Grada Gospića, broj 02/16, 08/18, 07/22 i 04/24)

          https://gospic.hr/prostorni-planovi-i-gradnja/urbanisticki-plan-uredenja-naselja-gospic-upu-1/

Urbanistički plan uređenja zona ugostiteljsko-turističke namjene Široka Kula – UPU 14 (Službeni vjesnik Grada Gospića, broj 07/14)

          https://gospic.hr/prostorni-planovi-i-gradnja/urbanisticki-plan-uredenja-zona-ugostiteljsko-turisticke-namjene-siroka-kula-upu-14/

Urbanistički plan uređenja zone Derale u Gospiću (Službeni vjesnik Grada Gospića, broj 04/09)

          https://gospic.hr/prostorni-planovi-i-gradnja/urbanisticki-plan-uredenja-zone-derale-u-gospicu/

Urbanistički plan uređenja naselja Brušane (Službeni vjesnik Grada Gospića, broj 08/07)

          https://gospic.hr/prostorni-planovi-i-gradnja/urbanisticki-plan-uredenja-naselja-brusane/

Detaljni plan uređenja zone poslovnih namjena Smiljansko Polje (Službeni vjesnik Grada Gospića, broj 05/95, 04/09 i 08/14)

          https://zona.gospic.hr/index.php/hr/dokumenti

  Prostorni planovi - Sve