Prostorni plan uređenja Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 21/07, 9/15, 22/16, 15/18, 18/20 i 29/22)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=1

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novalje - Detaljnost UPU-a za područje kampa „Ogradice“

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=21

Urbanistički plan uređenja naselja Novalja (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 16/16, 4/17 i 29/22)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=2

Detaljni plan uređenja Poduzetničke zone Čiponjac (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 13/4, 13/10, 4/18 i 18/20)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=10

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Zaglava - Prozor (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 11/12 i 30/20)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=18

Urbanistički plan uređenja luke Novalja (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 22/17, 19/20 i 41A/21)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=11

Urbanistički plan uređenja naselja Potočnica (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 20/10)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=8

Detaljni plan uređenja dijela centralne zone Novalje (lokalitet "Dubić") (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 22/03)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=7

Urbanistički plan uređenja naselja Caska (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 21/12)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=13

Urbanistički plan uređenja naselja Stara Novalja (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 18/11, 9/16 i 18/20)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=3

Urbanistički plan uređenja Dubac (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 18/11)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=12

Urbanistički plan uređenja kampa Straško (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 13/10 i 33/22)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=4

Urbanistički plan uređenja kampa Dražica (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 2/12, 9/17 i 33/22)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=22

Urbanistički plan uređenja zone T3 kamp Škovardara (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 10/13)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=5

Urbanistički plan uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 21/12)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=6

Urbanistički plan uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2. dio) (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 20/18, 22A/21)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=16

Urbanistički plan uređenja naselja Jakišnica (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 12/19)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_p lanovi_na_snazi.html?pp=14

Urbanistički plan uređenja dijela građevinskog područja Dubac-Varsan koji je planiran za urbanu sanaciju (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 12/19)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=15

Urbanistički plan uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Boškinac (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 20/18)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=9

Urbanistički plan uređenja dijela poduzetničke zone Čiponjac (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 7/20 i 26/23)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=17

Urbanistički plan uređenja solarnog parka Zaglava (SP) (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 30/20)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=19

Urbanistički plan uređenja plaže Zrće sa turističkim punktom (T4) (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 10/21)

          https://www.novalja.hr/40/prostorni_i_urbanisticki_planovi_na_snazi.html?pp=20

  Prostorni planovi - Sve