Prostorni plan uređenja Općine Perušić (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 11/03, 3/05, 16/05, 24/07, 15/09, 7/13, 11/16, 13/16-pročišćeni tekst, 14/19, 30/19, 2/20-pročišćeni tekst, 2/20-ispravak, 7/21, Službeni glasnik Općine Perušić, broj 2/23)

          https://perusic.hr/prostorno-planska-dokumentacija/

Urbanistički plan uređenja naselja Kosinjski Bakovac (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 5/07)

          https://perusic.hr/prostorno-planska-dokumentacija/

Urbanistički plan uređenja naselja Donji Kosinj (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 13/08)

          https://perusic.hr/prostorno-planska-dokumentacija/

Urbanistički plan uređenja naselja Perušić (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 15/09, 10/14, 16/17, 19/17-pročišćeni tekst, 4/18-ispravak i Službeni glasnik Općine Perušić, broj 8/23)

          https://perusic.hr/prostorno-planska-dokumentacija/

Urbanistički plan uređenja proširenja poslovne zone Perušić (Konjsko Brdo) (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 7/13)

          https://perusic.hr/upu-prosirenja-poslovne-zone-perusic-konjsko-brdo/

Detaljni plan uređenja zone Konjsko Brdo (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 7/06, 3/15, 14/19, 17/19-pročišćeni tekst, 7/21 i 12/21-ispravak)

          https://perusic.hr/prostorno-planska-dokumentacija/

Detaljni plan uređenja zone Donji Kosinj – Kosinjski most (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 16/05)

          https://perusic.hr/prostorno-planska-dokumentacija/

Detaljni plan uređenja zone Kaluđerovac – Malo Polje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 7/13)

          https://perusic.hr/dpu-kaluderovac-malo-polje/

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje (oznaka „Ra“) (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 18/14)

          https://perusic.hr/upu-zone-sporta-i-rekreacije-malo-polje-oznaka-ra/

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Kaluđerovac (oznaka „Rb“) (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 26/14)

          https://perusic.hr/upu-zone-sporta-i-rekreacije-kaluderovac-oznaka-rb/

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznake „Rc“) (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 26/14)

          https://perusic.hr/upu-zone-sporta-i-rekreacije-mlakve-oznaka-rc/

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznake „Rd“) (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 26/14)

          https://perusic.hr/upu-zone-sporta-i-rekreacije-mlakve-oznaka-rd/

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje / Kaluđerovac (oznake „Re“) (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 26/14)

          https://perusic.hr/upu-zone-sporta-i-rekreacije-malo-polje-kaluderovac-oznaka-re/

  Prostorni planovi - Sve