Prostorni plan uređenja Općine Brinje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 25/03, 24A/09, 21/14, 16/15, 27/16, 27/19 i 37A/19

          https://www.brinje.hr/prostorni-plan/

Urbanistički plan uređenja gospodarsko – turističke zone Obadine – UPU 2 (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 03/11)

  Prostorni planovi - Sve