Prostorni plan uređenja Općine Donji Lapac (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 14/04, 14/15, 16/15, 25/16 i 07/20)

          https://donjilapac.hr/category/prostorni-planovi/

DPU novo naselje Boričevac

  Prostorni planovi - Sve