Prostorni plan uređenja Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 14/06, 17/12, 3/16, 17/16-pročišćeni tekst, 16/18 i Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera, broj 11/20, 8/21-pročišćeni tekst i 2/23)

          https://plitvicka-jezera.hr/prostorni-ostali-planovi/

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Korenica-sjever (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera, broj 7/20)

Urbanistički plan uređenja Rastovača 3 (R/T3) (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 25/18)

Urbanistički plan uređenja Rastovača 1 (T1/T2) (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 25/18)

Urbanistički plan uređenja područja gospodarske zone Prijeboj (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 4/15)

DPU Frkašić

Detaljni plan uređenja rekreacijskog centra Vrelo Koreničko (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 22/08)

DPU Smoljanac (autokamp – T3)

  Prostorni planovi - Sve