Prostorni plan uređenja Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja, broj 11/06, 1/12, 6/14, 10/14-pročišćeni tekst, 15/18 i 4/22)

          https://www.senj.hr/prostorni-planovi-page/

Urbanistički plan uređenja u užem području Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja, broj 10/08, 12/11, 1/15 i 3/16 i 9/23)

          https://www.senj.hr/urbanisticki-plan-grad-senj/

Urbanistički plan uređenja Sveti Juraj (Službeni glasnik Grada Senja, broj 10/12 i 8/22)

          https://www.senj.hr/urbanisticki-plan-sveti-juraj/

Urbanistički plan uređenja Bunica (Službeni glasnik Grada Senja, broj 1/13)

          https://www.senj.hr/urbanisticki-plan-uredenja-bunica/

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Burnjak (Službeni glasnik Grada Senja, broj 1/12)

          https://www.senj.hr/urbanisticki-plan-burnjak/

Urbanistički plan uređenja trgovačke zone Žrnovnica (Službeni glasnik Grada Senja, broj 1/12 i 1/22)

          https://www.senj.hr/urbanisticki-plan-zrnovnica/

Urbanistički plan uređenja Klaričevac (Službeni glasnik Grada Senja, broj 1/17)

          https://www.senj.hr/urbanisticki-plan-klaricevac/

Urbanistički plan uređenja Krasno

  Prostorni planovi - Sve