Prostorni plan uređenja Općine Karlobag (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 3/08 i 12/10)

          https://karlobag.hr/prostorni-plan/

Detaljni plan uređenja dijela stambenog naselja Ribarica (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 04/02)

Detaljni plan uređenja turističkog i stambenog naselja Široka Punta u naselju Barić Draga (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 04/02)

Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Cesarica-Trodražica (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 32/16)

Urbanistički plan uređenja naselja Cesarica u dijelu Orlovača (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 11/17)

Urbanistički plan uređenja naselja Cesarica - Plitka Draga (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 17/17, 10/18-ispravak)

Urbanistički plan uređenja naselja Karlobag (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 09/20)

  Prostorni planovi - Sve