Prostorni plan uređenja Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 27/06, 18/10, 25/14, 32/17, 28/21 i 9/24)

          https://www.udbina.hr/prostorni-planovi.php?naziv=Plan%20prostornog%20uređenja%20Općine%20Udbina&id=2

Urbanistički plan uređenja Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 30/08, 15/15 i 17/19)

          https://www.udbina.hr/prostorni-planovi.php?naziv=Urbanistički%20plan%20uređenja%20Udbine&id=3

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Podudbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 18/10, 32/17, 30/20 i 9/24)

          https://www.udbina.hr/prostorni-planovi.php?naziv=Urbanistički%20plan%20uređenja%20Gospodarske%20zone%20Podudbina&id=4

UPU zračne luke Udbina

UPU sportsko rekreacijske zone

  Prostorni planovi - Sve