Prostorni plan Ličko-senjske županije (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 16/02, 17/02-ispravak, 19/02-ispravak, 24/02, 3/05, 3/06, 15/06-pročišćeni tekst, 19/07, 13/10, 22/10-pročišćeni tekst, 19/11, 4/15, 7/15-pročišćeni tekst, 6/16, 15/16-pročišćeni tekst, 9/17-pročišćeni tekst, 29/17-ispravak, 20/20 i 3/21)

          https://licko-senjska.hr/dokumenti/zupanija/prostorni-planovi

Sljedeći
Grad Gospić  
  Prostorni planovi - Sve