Prostorni plan uređenja Grada Otočca (Službeni vjesnik Grada Otočca, broj 5/04, 3/06, 4/11, 3/15 i 4/17)

          https://www.otocac.hr/planovi.html

Urbanistički plan Grada Otočca (Službeni vjesnik Grada Otočca, broj 1/09, 5/16 i 4/17)

          https://www.otocac.hr/planovi.html

Detaljni plan uređenja 6 – Aerodrom Otočac (Službeni vjesnik Grada Otočca, broj 6/10)

          https://www.otocac.hr/planovi.html

Detaljni plan uređenja zone 4 – Ličko Lešće (Službeni vjesnik Grada Otočca, broj 2/13)

Prethodni
  Grad Gospić
Sljedeći
Grad Senj  
  Prostorni planovi - Sve