Prostorni plan uređenja Općine Vrhovine (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 19/05, 17/09, 31/16, 16/18, 4/21)

          https://www.vrhovine.hr/index.php/dokumenti/

Urbanistički plan uređenja naselja Vrhovine (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 9/06)

          https://www.vrhovine.hr/index.php/dokumenti/

Urbanistički plan uređenja Gornje Vrhovine – Bijeli Vrh (UPU 3) (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 11/14)

          https://www.vrhovine.hr/index.php/dokumenti/

Urbanistički plan uređenja Rudopolje (UPU 4) (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 17/10)

          https://www.vrhovine.hr/index.php/dokumenti/

  Prostorni planovi - Sve